(s) intar på att döda skyttet

(S) visar okunnighet samt en stark vilja att döda det svenska skyttet. De kan inte ens förstå lagstiftarens text

https://twitter.com/komagnusson/status/1095401294397886466?s=19Z