Modifiera magasin Walther GSP .32

Är det någon som vet om det går att modifiera GSP .32 femskottsmagasin till sexskottsmgasin? Om ja, behöver man åtgärda/byta?