Handräckning mm till främst sjukvården i Stockholms län

Handräckning mm till främst sjukvården i Stockholms län.

Här kommer en möjlighet att göra en insats i samband med Corona covid-19 epidemin för att stödja sjukvårdspersonalen m.fl. i deras svåra arbete.

Vi behöver dig utefter vad du kan bidra med. t.ex.

 • Handräckning
 • Lagerhållning
 • Packa och sortera utrustning
 • Chaufförer
 • Hämta och lämna prover
 • Dela ut information
 • Trygghetsvärdar
 • Bygga tält
 • Tältvärdar
 • Väntrumsvärdar
 • Krisstödjare
 • Material

Anmäl er till samordnarna här nedan med kort uppgift om er själv, kontaktuppgifter (tel och e-postadress) och vad ni kan bidra med (allt enligt här ovan).

Det är som sagt inte sjukvårdspersonal vi söker i detta upprop utan alla som kan stödja sjukvårdspersonalen i deras svåra arbete!

Samordnarna på länsstyrelsen:

Gunilla Lundqvist 0707-739209
gunilla.lundqvist@lansstyrelsen.se

Johan Berglind 0739-88 40 93
johan.berglind@lansstyrelsen.se

Du och din insats behövs nu!

Hälsningar

// Styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets

1 gillning

Detta ämne stängdes automatiskt efter 2 dagar. Nya svar är ej längre tillåtna.