R klass i vanlig precision?

En fundering, varför ingen R klass i vanlig precision?

Enligt SHB sidan 163 (F.4.2) “Revolver ingår alltid i vapengrupp B i preci-
sionsskjutning.”

Revolver med anatomisk kolv ok, men standardkolv?

Kan det vara för att hålla nere antalet grenar?

Jag skulle säga att det inte finns något behov. I precision har man gott om tid och goda förutsättningar att få bra grepp osv. Skillnaden mellan revolver och pistol är inte så speciellt stor att det motiverar en egen vapengrupp, skillnaden mellan olika pistoler kan ibland vara större än skillnaden mellan de båda vapentyperna.

I fält är skillnaden mer påtaglig.

Men det är mina egna tankar, jag kan inte minnas att frågan har varit speciellt debatterad.

De har motionerats om de ett år till förbundsårsmötet men blev nedröstat