PPC Hagel

Jag la upp den här på RobSoft men kan lika gärna ställa frågan här också.

I min förening finns ett - om än litet - visst intresse för att köra en PPC Hagel cup som bygger på NRAs regelverk. Vi vet att andra kör eller har kört egna tävlingar på samma grund. Jag har anpassat regelverket till våra “behov”.

Finns det något intresse från andra att göra det till en riktigt cup typ på SSI?

Regelverket finns förstås på NRAs hemsida men jag har som sagt anpassat det lite.

Vapen: Fabrikstillverkade hagelgevär kaliber 12.
3 klasser (skiljer sig från NRA som bara har en klass).

  • Manuellt repeterade m icke optiska sikten.
  • Halvautomater m icke optiska sikten (enl. NRA)
  • Hagelgevär med optiska sikten.

Ingen begränsning av piplängd (skiljer sig från NRA).
Cylinder eller improved cylinder - inga andra borrningar/choker tillåtna. (enl. NRA).

Vapenrem: Vapenrem är inte tillåten (skiljer sig från NRA).

Ammunition: Kaliber 12. Buckshot 00, ska ha 9 pellets per patron. Slugs ska vara 1 ounce. (enl. NRA).

Hemladdad ammo är uttryckligen godkänd (skiljer sig från NRA).

Poäng:
Buckshot. 1 poäng per träff i 7 eller högre. 0 poäng utanför 7:an.
Slugs: enligt ringarna 7, 8, 9, 10 och X.

Tavlor:
Stage 1-2, 4st B27/PPC1500.
Stage 3-4, 1st B27/PPC1500.
Tavlor kan placeras i vridmål eller fasta ställ. Vid placering i fasta ställ ska ljudsignal användas för att markera start/stop.

Match 1: 15y, 10 sekunder. 1 skott mot 3 tavlor och 2 skott mot en valfri tavla. Vapnets kolv ska vid startsignal vara placerat under armhålan eller lägre. Stående skytte.

Match 2: 20y, 5 sekunder. 1 skott mot 3 tavlor och 2 skott mot en valfri tavla. Vapnet får placeras mot axeln efter “linjen är klar”. Stående skytte.

Match 3: 25y, 10 sekunder. 5 skott mot 1 tavla. Vapnets kolv ska vid startsignal vara placerat under armhålan eller lägre. Stående skytte.

Match 4: 50y, 60 sekunder. 5 skott mot 1 tavla. Vapnets kolv ska vid startsignal vara placerat under armhålan eller lägre. Skytten får efter startsignal inta en knästående position.

Tankar? Idéer?

Förtydliganden:

  • Cupen ska bedrivas som hemmabanetävling, inget flängande runt halva landet alltså.
  • Med optiska riktmedel avses alla former av rödpunktssikten/redring/motsvarande.
  • Med icke optiska avses “traditionella” öppna riktmedel med eller utan fiberstavar.

Edit: formatering.

2 gillningar

Cool idé :+1:t2:

1 gillning

Det har testats tidigare (Torup 2004?) men intresset var ganska svalt när det gick upp för folk hur dyrt det blir. Eftersom varje skytt behöver fler tavlor blir det också ganska tidsödande.
Då var det också ganska begränsat med folk som hade lämpliga vapen, vilket har ändrats lite nu när det faktiskt skjuts IPSC Hagel.

Att begränsa slugs till 1oz verkar lite overkill, med tanke på utbudet i Sverige. Låt folk skjuta med det de brukar för IPSC

1 gillning

Jag håller på med något liknande, minimalt med ändringar. (Skillnaden blir piplängd och att man ska kunna använda pluggade 3 skotts vapen)

1 gillning

Lägg till mig på Facebook så kan vi diskutera o komma fram till något

Jimmy Bremberg
(Finns bara en)

Någon cup blir det inte. Eller, jag kommer inte att hålla i en, inte som det ser ut just nu. Vi kommer nog bara köra på klubben - intresset förefaller svalt i övrigt. Ska bli kul att se var du landar med ditt arbete, jag finns dock inte på Facebook.

Mvh

Du får gärna maila ert reglemente. Är ju en fördel att ligga så likt som möjligt för att bädda för framtiden.

Min Mail jimmybremberg@hotmail.com