Colt Defender 45 ACP köpes

Finns det någon i vårat avlånga land som sitter på en Defender och kan tänkas sälja? Liknande pistoler kan vara av intresse. dvs runt 3" pipa och i 1911 utförande. Även 9mm, 380ACP