Aktivitet för inköp av nytt A-vapen?

Har ett A-vapen som jag funderar på att sälja för att köpa ett nytt. Licensen är en 5-årslicens. Hur aktiv behöver jag vara o under hur lång tid för att få licens på ett nytt vapen? Har evighetslicens på en 22 o en 5 åring på en svartkrutsrevolver…

Du ska vara aktiv de senaste sex månaderna för att få föreningsintyg.
Behovsmässigt kan du ersätta ett avyttrat vapen med ett nytt för samma typ och ändamål utan att behöva motivera dig ytterligare, men du ska ange vapengrupp etc i föreningsintyget.

Vill du inte ha två A-vapen?

1 gillning

Nej behöver bara ett

Hur aktiv ska jag ha varit? Ska jag ha varit aktiv med vapnet jag ska byta ut ett visst antal gånger? Gäller det mina andra vapen också? Ska jag kunna redovisa ett visst antal resultat i min ansökan?

Mycket är upp till dom krav som din klubb ställer.

Där jag är med så behöver du bara vara aktiv (tränar i snitt 1 gång i månaden) och ha skjutit fordringarna, går bra med vilket vapen som helst.

Fråga styrelsen i din klubb

OK, men kommer licensmyndigheten kräva in resultat på samma sätt som de gör när man förnyar en 5 åring?

Jag gissar ju mest. Men har du fått lämna in alla andra gånger lär du ju bli tvungen nu också.
Jag har själv aldrig behövt lämna in något förutom aktivitetsintyg.

Finns det något jag kan hänvisa till som säger att det räcker med ett aktivitetsintyg för min del…

Vad står det på polisens hemsida ?

Loggbok , interna , externa tävlingar hur många ?? kolla med din egna förening vad som är “aktiv” det läggs både till och dras ifrån varierar i högsta grad mellan föreningarna , skriver dom ut föreningsintyget åt dej så har dom ju intygat att du är aktiv , sen i undantagsfall så kan polisen begära in tävlingsresultat , men nu på hösten har dom drivor med jaktvapen licenser att plöja igenom , så föreningsintyg OK

Läs polismyndighetens PMFS 2016:4 FAP 551-3. Finns att hitta på polisen.se
Något förenklat krävs att du under de senaste 6 månaderna har tränat eller tävlat minst 2ggr med de vapen du redan har för att du ska kunna anses ha behov av ytterligare vapen. Stor betoning på ELLER. Det finns inget krav på tävlingsdeltagande.
Sedan kan ju föreningen ha lite andra krav på dig som medlem för att bevilja föreningsintyg.
Förnyelse är något ologiskt, svårare då det krävs aktivitet längre bakåt i tiden för det vapen som ska förnyas. Har du en 5-årslicens och du under år 4 varit inaktiv med vapnet kan du göra dig redo att behöva avyttra det innan licensen går ut. Detta då det krävs aktivitet de senaste 2 åren för förnyelse. Återigen ologiskt då det bara krävs aktivitet de senaste 6 månaderna för att skaffa ytterligare vapen.

Jag ska inte ha ytterligare ett vappen, ska byta ut ett vapen i 9mm mot ett annat i 9mm som jag redan uppfyllt kriterierna för att få inneha…

Som Whistler svarade…

Från Rikspolisstyrelsens rekommendationer, FAP 551_3

“Den som redan innehar enhandsvapen och övriga målskjutningsvapen och som önskar byta ett vapen bör inte, även om antalet vapen för målskjutning överstiger tio resp. åtta, åläggas att styrka sitt behov av det nya vapnet om det är av samma typ som det tidigare vapnet. Är det gamla tillståndet tidsbegränsat bör dock det nya tillståndet tidsbegränsas till den tid som återstår av den gamla tillståndstiden.”

Tack!! Visste att jag sett eller hört detta :slight_smile:

Betyder det att inte ens föreningsintyg krävs ? Man har ju blivit beviljad ett likadant vapen tidigare tänker jag ?