3d-printade tillbehör

3d-printade tillbehör säljes.

Magasin-rack. Stapelbara på varandra. - 180:- (Printas på beställning.)

Finns för:

CZ75, 9mm

Glock 9mm

Sig226 9mm

1911

Toolhead stand för Dillon SDB – 135:-

Med text ”9x19, 38spl, 32S&W eller 45ACP”. (Printas på beställning.)

Toolstand för Dillon xl650 och 550 – 95:- (Printas på beställning.)

Väggfäste för ovan toolstand. (Egen design). (Printas på beställning.)

Ovan toolstand skruvas fast i väggfästet.

Finns för montage på skena eller för att skruvas upp – 125:-

Frontplatta för ammoboxen – 50:-

Hållare för tändhattsrören, Finns för att skruvas i vägg samt böjd variant för att fästa på hylsbehållaren – 50:-

Fjädrande snabbfäste för Dillon xl650 krutmått – 50:-

(Kompletteras med lämpliga fjädrar)

Dillon 1050-Slangadapter för utstötta tändhattar (egen design) – 65:-

Slangadapter Dillon SDB – 50:-

Slangadapter xl650 – 50:-

Krutratt Dillon krutmått – 50:- (egen design)

Lyftare för Dillon ”case locator pins”

5 st – 25:-

”Live primer chute” Dillon 650 – 145:- (Printas på beställning.)

CZ455 ”bolt”-vertyg som underlättat isärtagning av slutstycket - 40:- (egen design)

Magpul Magasin-rack

Består av 3 sektioner varav den mittersta kan uökas med fler antal. 185:-

(Printas på beställning)

Finns även pistolställ som printas på beställning, PM för mer info.

Printar även beställningsjobb (stora som små) från till exempel https://www.thingiverse.com

Frakt tillkommer på samtliga priser.

Skickat i vanligt brev, (endast Nr. - 5,6,7,8,9,10,11,12,14).

Filmas när det läggs på lådan – 15:-

Spårbart med posten – 73:- (porto + emballage)

Jag tar ej ansvar för postens hantering.

Svar via pm.

Enligt reglerna för Creative Commons license så skall information om originaldesignen anges.

 1. https://www.thingiverse.com/thing:4108976
 2. https://www.thingiverse.com/thing:3452082
 3. https://www.thingiverse.com/thing:2764082
 4. https://www.thingiverse.com/thing:2754493
 5. https://www.thingiverse.com/thing:3714523
 6. https://www.thingiverse.com/thing:3295996
 7. https://www.thingiverse.com/thing:2654470
 8. https://www.thingiverse.com/thing:2312035
 9. https://www.thingiverse.com/thing:2101156
 10. https://www.thingiverse.com/thing:4561155
 11. https://www.thingiverse.com/thing:2760776

Upp o hoppa!
Vi kör ett paketpris på följande:
Frontplatta för ammon (50:-)
Slangadapter för utstötta tändhattar (50:-) , XL650 el. SDB
Justerratt för krutmått (50:-)
Lyftare för “case locator pins” (5st 25:-)
150:- skickat i vanligt kuvert. Filmas när det läggs på lådan.
Svar via PM.

Det har kommit till min kännedom att det är några pm som inte kommit fram. Det verkar som pm-funktionen behöver lite kärlek.
Om det är några som skickat pm och inte fått svar så kan ni maila på :
gunboolits at gmail punkt com